חיפוש מאמרים

11740 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
"לעורר את גוף האור שלך" על צמיחה רוחנית ואנרגיה פנימית

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: מס הכנסה רשויות המס פנקסי חשבונות הוצאות

נושא המאמר: מס הכנסה מבקש ממך עוד כסף. האם לשלם או לא ?
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים


אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח)
eli-doron@taxlawyers.co.il


מבוא

רשויות המס פנו אליך לאחר שהגשת דוחות וביקשו מס נוסף. האם עליך לשלם להם באופן מיידי ? מה לעשות ? למי לפנות ? בכתבה זו נציג בפני האזרח את מהות הדוחות, מועדי הגשתן, והשיקולים בהשגה ובערעור עליהן. כמו כן נתמצת בעבורכם המלצות למצב בו רשויות המס מקבלות את דוחותיכם כמוצהר אך לאחר מכן דורשות מס נוסף.

חובת העוסק להגיש דוח

על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה כל עוסק חייב להגיש דוח על הכנסותיו והוצאותיו לשנת המס. מטרת הדוח היא להציג את פירוט ההכנסות וההוצאות של הנישוםלשנת המס אליה מתייחס הדוח, בפני רשויות המס.

אם מדובר בחברה, תצרף היא לדוחותיה מאזן וחשבון רווח והפסד. נישום פרטי יציג בנוסף לדוח האמור לעיל את פירוט חישוב הכנסתו המוצהרת.

נישום אשר אינו מנהל כלל פנקסי חשבונות (בהתאם לחוק), יציג את פירוט אומדן מחזור ההכנסות, ההוצאות או אחוז הריווח, המסמכים או נתונים אחרים עליהם מבוססת הכנסתו המוצהרת.

כיום, לאחר שתוקנו תקנות לעניין תכנוני מס החייבים בדיווח, קיימת חובת דיווח מיוחדת לגבי פעולות כלכליות/עסקיות מסוימות, מעבר לחובת הגשת הדו"ח השנתי בו חייב הנישום.

חובת הגשת הדוח חלה על כל חברה תושבת ישראל שהייתה לה הכנסה בשנת המס, או על כל יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסה חייבת בשנת המס, גם אם טרם מלאו לו 18 שנים (בתנאים מסוימים). יובהר, כי החוק פוטר נישומים מסוימים מחובת הגשת דו"ח שנתי.

אף על תושב חוץ חלה חובת הגשת דוח על הכנסתו החייבת בישראל בשנת המס. כמו כן, המוכר זכות במקרקעין או העושה פעולה באיגוד מקרקעין, כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין, יגיש דוח על ההכנסה.

מי בודק את הדוח"ות ומהו מועד הגשתם

בדיקת דו"חות מס הכנסה נעשית על ידי המפקח האחראי על החברה הנדונה או הנישום הפרטי הנדון. למעשה, מס הכנסה מחולק לצוותי ביקורת, כאשר כל צוות מונה מספר מפקחים האחראים על מספר חברות, מפעלים, או עצמאיים, הכול עפ"י חלוקה פנימית הקיימת ברשות המסים.

על פי סעיף 132 לפקודת מס הכנסה, המועד החוקי האחרון להגשת דוחות כספיים הוא ה-30 באפריל ליחידים, ו-31 במאי לחברות. על פי סעיף 133 לפקודת מס הכנסה ניתן באישור מיוחד לדחות את מועד הגשת הדו"ח.

מצבים ייחודיים

לעיתים ייתכנו מצבים בהם רשויות המס לא מקבלות את הדוחות מסיבות שונות, להלן מס´ דוגמאות:

1) שיעור רווח לא סביר.

2) תאום הוצאות – הרשות אינה

מכירה בהוצאות המדווחות ע"י הנישום.

3) פרשנות שונה לחוק.

אי קבלת דו"ח הנישום משמעותה היא דרישת תשלום מס הכנסה נוסף מהנישום. נתון זה אף עלול להשליך על תשלומי מסים נוספים הנגזרים ישירות מרמת ההכנסה או סכום העסקאות שנעשו ע"י הנישום, כגון תשלומי מע"מ או ביטוח לאומי.

רשויות מס הבוחרות שלא לקבל את דוחותיו של הנישום יודיעו על כך לרואה החשבון שלו. בעקבות קבלת ההודעה, מודיע הרו"ח לנישום כי רשויות המס דורשות ממנו תשלום מס נוסף מסיבות חישוביות שונות. כעת האזרח מצוי בדילמה, האם להסכים עם עמדת רשויות המס או לא ?

לעניין זה יש לזכור, כי במידה ותחליט לחלוק על עמדת המפקח האחראי על בדיקת דוחותיך, עיניים נוספות במס הכנסה יבדקו את הנתונים הכלכליים לעומק, נתון העלול להוביל להצפתן של סוגיות נוספות.

יתר על כן, לפעמים, ככול שההליך מתקדם, בעלי ניסיון רב יותר ברשויות המס הם אלה שיבדקו ויבחנו את התיק ולא פקידים או חוקרים זוטרים, לרבות יועצים משפטיים, הדבר לטוב או לרע, תלויי בסוגיות העומדות על הפרק.

שלבי הדיונים על שומות מול מס הכנסה מול מס הכנסה

במידה ורשויות מס הכנסה חושדים כי הכנסותייך אינן מדווחות כראוי ו/או הוצאותייך המדווחות הנן פיקטיביות או אסורות בניכוי, רשאי פקיד השומה לקבוע את הכנסתך לפי מיטב שפיטתו. פקיד השומה יכול הלכה למעשה לקבוע את גובה הכנסתו של הנישום ומכאן לגזור את סכום המס אותו הוא חייב לרשויות המס (ע"א 568/78 פקיד שומה ירושלים נ´ יצחק ביר).

הדיון ב"שומה" מתחלק למס´ שלבים:

א) "שומה עצמית": אדם מחויב בהגשת דוח על פי סע´ 131 לפקודת מס הכנסה. פקיד השומה רשאי לקבל את הדוח על פי סעיף 145, בהתאם לשומה העצמית של מגיש הדוח או לקבוע את השומה לפי מיטב שפיטתו במידה ויש לו טעמים סבירים להניח כי הדוח שהוגש ע"י הנישום אינו נכון.

ב) דיון ב"שלב א´": בדיון בשלב א´ המפקח בודק את דוחותיה הכספיים של החברה או הנישום ומסמכים נוספים. במידה והמפקח אינו מגלה דבר חריג במהלך הביקורת או אם הושג הסכם בינו לבין הנישום מסתיים הדיון. אם לא מושגת הסכמה יוציא המפקח שומה על פי מיטב השפיטה. במידה ואדם לא הגיש את הדוח אשר הוא מחויב בהגשתו, רשאי פקיד השומה לשום את שומתו של אותו אדם לפי מיטב שפיטתו.

ג) שלב ב´ – "דיון בהשגה": והיה, ובמהלך הדיון עם פקיד השומה כאמור לא הגיעו הצדדים לשומה מוסכמת, קובע פקיד השומה את גובה ההכנסה החייבת במס עפ"י מיטב שפיטתו והבנתו בהתאם לדיון שערך עם הנישום. על קביעה זו רשאי הנישום להגיש השגה תוך 30 יום מיום קבלת הודעת השומה מאת פקיד השומה והשגה זו עומדת לדיון שומתי נוסף. יובהר, כי החוק קובע מפורשות כי האדם שיושב מטעם מס הכנסה בדיון בהשגה הוא מפקח מס אשר לא היה נוכח בעריכת השומה בשלב א´, כלומר עריכת השומה הראשונית. הצו המורה על שומתו הסופית של פקיד השומה יוצא על פי סעיף 152 לפקודת מס הכנסה.

ד) שלב ג´ – "ערעור לבית המשפט" : על פי סעיף 152 לפקודת מס הכנסה, במידה ולא יגיעו הצדדים לשומה מוסכמת, רשאי הנישום לערער על החלטתו של פקיד השומה בהשגה לבית המשפט המחוזי תוך 30 ימים.

בפני הנישום ניצבות דילמות לא פשוטות עת שוקל הוא לפתוח במאבק משפטי כנגד רשויות המס. כדי להקל עליכם החלטנו לתמצת בעבורכם את הדיברות לקבלת החלטה בנושא:

1) הערכת סיכונים – רצוי לשבת עם המייצג ואם נדרש, אף עם עו"ד המתמחה בליטיגציה מיסויית ולהעריך מה נכון לעשות. לפעמים, עדיף לו לנישום לשלם את תוספת המס הנדרשת ע"י רשויות המס הואיל והגשת השגה ופתיחה בהליכים משפטיים מול פקיד השומה עלולה להוביל לבחינה מדוקדקת של תיק הנישום, נתון שעשוי להוליד דרישות נוספות מצד מס הכנסה. ככול שיותר עיניים בוחנות את התיק, כך גובר הסיכוי כי מס הכנסה יעלה על סוגיות נוספות, אם משום שהמפקח בשלב ב´ הינו בעל הבנה רבה יותר או אם משום שיש לו מוטיבציה.

2) שיקול הנזילות - יש לקחת בחשבון כי הגשה של השגה או ערעור מקפיאים את החוב, כך שבאותו פרק זמן דיוני, רשויות המס אינן רשאיות לנקוט בהליכי גביה כנגד הנישום.

3) יש לקחת בחשבון כי היום, בטרם יוצאת השומה, רפרנט חשבונאי ומשפטי בודקים את התיק ומחליטים האם להוציא שומה, המאושרת בסופו של יום ע"י פקיד השומה.

4) רשויות מס נוספות – המוטיבציה של הנישום להילחם בשומה שהוצאה לו נובעת אף מהשלכותיה של השומה על חיוביו במס כלפי רשויות מס נוספות כגון מע"מ (הגדלת מחזור העסקאות) ו/או ביטוח לאומי.

5) במידה והנישום החליט להגיע להבנות עם פקיד השומה, רצוי שיכלול בהסדר מספר גדול ככל הניתן של שנות מס פתוחות.

6) סיכונים פליליים - הסדרת והסרת המחדל האזרחי מקטינה את חשיפת הנישום להליכים פליליים ובכל מקרה תפעל לטובת הנישום עת באים לגזור את עונשו בהליך הפלילי.. יובהר, כי לא אחת נוהגים המפקחים להזכיר לנישום המסרב להגיע להסדר עמם כי באפשרותם להפנות את התיק למחלקת חקירות.

7) עלויות טיפול - יש לקחת בחשבון עלויות משפטיות וחשבונאיות בכל הקשור לטיפול בתיק המתנהל בבית משפט.

8) נישום המגיע להסדר עם פקיד השומה, חייב לבחון את השלכות הפשרה על שנות המס הבאות. לפעמים לסוגיית מס השלכות משמעותיות על שנות המס הבאות, לדו´ חישוב מאוחד/ נפרד. במקרים כאלו ראוי לו לנישום להילחם בהחלטות רשות המס, הואיל ויתכן כי מדובר בסכומי כסף נכבדים.

9) יש לקחת בחשבון שברגע שהתיק מגיע לבית משפט הפרקליטות נכנסת לתמונה. לפיכך, אם מערכת היחסים עם המפקח הייתה אמוציונאלית, מאוד יכול להיות שהתנהלות מול הפרקליטות דווקא תסייע בפתרון.
לאור האמור לעיל, יש לשקול פניה לפקיד השומה או סגנו, על מנת לנסות ולשכנע את זה האחרון לסגת או לקבל עמדתנו, ולשם כך אף לדרוש מהמפקח המטפל בתיק לעכב את הוצאת השומה.
רמת גן: רח´ החילזון 12, (בית הקריסטל)
טל´: 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל´: 04-8526693 פקס: 04-8555976
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר למייל:
eli-doron@taxlawyers.co.il
מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!

After almost a year of wearing a Rolex Submariner rolex replica uk 114060 watch, I've come to at least one conclusion - this is a darn tough timepiece to beat. To own a Rolex watch for many replica watches sale people is an aspiration. The power of the Swiss company is that it has created a demand for the name, in many ways, more so than the products they produce. People often come to me and rolex replica say, "Ariel, I want a Rolex." I usually respond with, "OK, what Rolex do you want?" The answer is, "I don't know, that is why I need your rolex replica help, I need you to help me choose one." The message there is that Rolex is a company whose image in many ways is louder than its products. But at aBlogtoWatch, product is everything. The good news is that when it comes to product, Rolex watches rolex replica sale rarely let you down. If anyone asks me why Rolex is such a successful brand I often point out that "their products are actually really good."