חיפוש מאמרים

11726 מאמרים - מנוע לחיפוש מאמרים - פרסום מאמרים חינם

חפש מאמרים המתחילים באות:    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת 

    עמוד הבית
»   הוסף מאמר חינם!
»   קישורי מידע
»   הוסף למועדפים
»   הפוך לדף הבית
»   צור קשר
»   פרסום באתר
»   מאמר מעניין בנושא:
עץ התה מאוסטרליה באהבה

    קישורי טקסט (לפרטים)
קישור טקסט ממומן | לפרסום -לחץ כאן
עד 15% הנחה על השכרת רכב בחו"ל, מהחברות הגדולות בעולם, לחצו ל Rentingcar

הזמנת מלונות ביעדים האטרקטיבים ביותר ללא עמלות הזמנה!
מאמרים נוספים: תושב חוזר הקלות במס עולה חדש עורך דין מיסים

נושא המאמר: הקלות מס לתושב חוזר ועולה חדש לישראל
מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il   שמור מאמר למועדפים

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il


במטרה לעודד עליה וחזרה לארץ, נקבעו בפקודת מס הכנסה הוראות המעניקות הקלות מס לתושבים חוזרים ולעולים חדשים.

כך למשל, קובע סעיף 14 לפקודת מס הכנסה, כי יחיד שעלה לישראל ותושב חוזר ותיק פטורים ממס לתקופה של 10 שנים מהמועד שבו היו לתושבי ישראל, כשפטור זה מתייחס להכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה, אשר הופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים שנמצאים מחוץ לישראל, זאת במידה ולא ביקשו אחרת לעניין הכנסות אלו, כולן או חלקן.

יודגש כי האמור אינו תלוי במועד שבו הנכס נרכש, כך שגם הכנסות שמקורן בנכס שנמצא מחוץ לישראל ואשר נרכש לאחר שהיחיד הפך לתושב ישראל, יהיו פטורות ממס בישראל. כמו כן, הפטור אינו תלוי בסוג ההכנסה כך שהוא חל הן על הכנסה פירותית והן על הכנסה הונית.

בנוסף לאמור, לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק ניתנה האפשרות לבחור שלא להיחשב לתושב ישראל במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל (שנת הסתגלות), ובלבד שהוא הודיע על רצונו כאמור בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל. משמעות הענקת היכולת לבחור בשנת הסתגלות (שתובא במניין שנות הפטור להן זכאי אותו יחיד) היא, כי במסגרת שנת ההסתגלות, אותו יחיד ייהנה מפטור לא רק בגין הכנסות אשר הופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים שנמצאים מחוץ לישראל, אלא גם בגין הכנסות שרק תושבי ישראל חייבים לשלם בגינן מס.

סעיף 14 לפקודה מגדיר "תושב חוזר ותיק" כיחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות, אולם כהוראת מעבר נקבע, כי ל"תושב חוזר ותיק" ייחשב גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל במהלך השנים 2007-2009 לאחר שהיה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות לפחות (במקום 10 שנים). מהגדרת "נכס" ממעט סעיף 14 נכס שנתקבל ע"י היחיד החל מיום 1.1.2007 כמתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה.

בנוסף לעולה חדש ותושב חוזר ותיק, מתייחס סעיף 14 לפקודה, גם ל"תושב חוזר" אשר מוגדר במסגרת הסעיף כיחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות. בעניין זה יצוין, כי יחיד שחזר לישראל לפני יום 1.1.2009, ימשיכו לראות בו כתושב חוזר גם אם שהה בחו"ל במשך 3 שנים רצופות (במקום 6) לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך 5 שנים מהמועד שבו הפך לתושב ישראל, על הכנסות שאינן מעסק שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, כדלקמן:
• הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל;
• הכנסות מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך הנמצאת מחוץ לישראל, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, ואשר מנוהלים מחשבון במוסד בנקאי שלא בוצעו בו הפקדות לאחר שהתושב החוזר היה לתושב ישראל, וכן ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך הנמצאת מחוץ לישראל, שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך כנ"ל או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך כנ"ל שהופקדה באותו חשבון.

להלן יובאו מספר הקלות נוספות אשר מוענקות לעולה חדש ולתושב חוזר:
• סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל עולה חדש או תושב חוזר ותיק בשל עבודתו במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה.
• תושב חוזר פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שרכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ, אם הנכס, לרבות הזכות או הזכות בחבר בני אדם תושב חוץ, אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל, והכל אם מכרו בתוך 10 שנים מיום שהיה לתושב חוזר.
• חברה שלא התאגדה בישראל, לא תיחשב לתושבת ישראל (אלא אם החברה ביקשה אחרת) במידה שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בידי יחיד שהינו עולה חדש או תושב חוזר ותיק או בידי מי מטעמו, ובלבד שאותה חברה לא היתה נחשבת לתושבת ישראל מסיבות אחרות מלבד היותה נשלטת ומנוהלת על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק או מי מטעמו. האמור יחול למשך 10 שנים מיום העליה או החזרה לפי העניין.
• במסגרת סיווגה של חברה כ"חברת משלח יד זרה" או כ"חברה נשלטת זרה", ולעניין קביעת הכנסתה החייבת של חברת משלח יד זרה והדיבידנד החייב של החברה הנשלטת הזרה, לא יובאו בחשבון זכויותיהם של עולה חדש ותושב חוזר ותיק. האמור יחול למשך 10 שנים מיום העליה או החזרה לפי העניין.
• יחיד בעל מניות בחברת החזקות ישראלית שהחזיק במניותיה לפני שהיה לעולה חדש, לתושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, יחויב במס בשיעור של 5% בלבד בגין דיבידנד שקיבל מחברת ההחזקות הישראלית בתקופה שבה הוא זכאי להטבות לפי סעיף 14.
• יחיד שהיה לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק לא יהא חייב בהגשת דוח לרשות המיסים לגבי כל הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל. האמור לא חל על הכנסות שלגביהן ביקש היחיד כי לא ייהנה מפטור ממס, ולגבי הכנסות שמקורן נכס שנתקבל ע"י היחיד החל מיום 1.1.2007 כמתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה.
• עולה חדש או תושב חוזר ייהנו מנקודות זיכוי כדלקמן: 1/4 נקודת זיכוי חודשית במהלך 18 החודשים הראשונים לעלייתו או חזרתו לישראל לפי העניין; 1/6 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים שלאחריהם ו-1/12 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים שלאחריהם.


רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי

www.taxlawyers.co.il


מאמר זה נוסף לאתר "ארטיקל" מאמרים ע"י אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) eli-doron@taxlawyers.co.il שאישר שהוא הכותב של מאמר זה ושהקישור בסיום המאמר הוא לאתר האינטרנט שבבעלותו, מפרסם מאמר זה אישר בפרסומו מאמר זה הסכמה לתנאי השימוש באתר "ארטיקל", וכמו כן אישר את העובדה ש"ארטיקל" אינם מציגים בתוך גוף המאמר "קרדיט", כפי שמצוי אולי באתרי מאמרים אחרים, מלבד קישור לאתר מפרסם המאמר (בהרשמה אין שדה לרישום קרדיט לכותב). מפרסם מאמר זה אישר שמאמר זה מפורסם אולי גם באתרי מאמרים אחרים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשר שמאמר זה נוסף על ידו לאתר "ארטיקל".

צוות "ארטיקל" מצהיר בזאת שאינו לוקח או מפרסם מאמרים ביוזמתו וללא אישור של כותב המאמר בהווה ובעתיד, מאמרים שפורסמו בעבר בתקופת הרצת האתר הראשונית ונמצאו פגומים כתוצאה מטעות ותום לב, הוסרו לחלוטין מכל מאגרי המידע של אתר "ארטיקל", ולצוות "ארטיקל" אישורים בכתב על כך שנושא זה טופל ונסגר.

הערה זו כתובה בלשון זכר לצורך בהירות בקריאות, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד, אם מצאת טעות או שימוש לרעה במאמר זה למרות הכתוב לעי"ל אנא צור קשר עם מערכת "ארטיקל" בפקס 03-6203887.

בכדי להגיע לאתר מאמרים ארטיקל דרך מנועי החיפוש, רישמו : מאמרים על , מאמרים בנושא, מאמר על, מאמר בנושא, מאמרים אקדמיים, ואת התחום בו אתם זקוקים למידע.

 

 


 

 להשכיר רכב

 הזמנת מלון בחו"ל

 הזמנת מלון בישראל

 אתר איי יוון

 מדריך איטליה

 מלונות בניו יורק

 מדריך לאס וגאס

 המלצות על נופש

 המלצות על פריז

נדל"ן ביוון


 
 
 

 

איי יוון | אתונה |  עסקים למכירה | גרפולוגיה משפטית | כרתים | איטליה | הזמנת מלון | מטבחי יוקרה | חבל זגוריה | זמן טיסה |  הזמנת טיסה | השכרת רכב בחו"ל

 ארטיקל מאמרים 2015 - 2006  clickgoseo@gmail.com מנוע חיפוש מאמרים ארטיקל, כבר בן 8 שנים!

After almost a year of wearing a Rolex Submariner rolex replica uk 114060 watch, I've come to at least one conclusion - this is a darn tough timepiece to beat. To own a Rolex watch for many replica watches sale people is an aspiration. The power of the Swiss company is that it has created a demand for the name, in many ways, more so than the products they produce. People often come to me and rolex replica say, "Ariel, I want a Rolex." I usually respond with, "OK, what Rolex do you want?" The answer is, "I don't know, that is why I need your rolex replica help, I need you to help me choose one." The message there is that Rolex is a company whose image in many ways is louder than its products. But at aBlogtoWatch, product is everything. The good news is that when it comes to product, Rolex watches rolex replica sale rarely let you down. If anyone asks me why Rolex is such a successful brand I often point out that "their products are actually really good."